Кабмин опубликовал временный порядок таможенного оформления авто на еврономерах

Кабмин опубликовал на своем сайте Временный порядок растаможки авто на еврономерах

Кабинет министров Украины наконец-то опубликовал постановление под номером 1077 – о временном порядке таможенного оформления евроблях, ввезенных в Украину в период с 01.01.2015 по 25.11.2018. Теперь осталось, чтобы документ вступил в силу: а произойдет это сегодня-завтра, когда его опубликуют в правительственной газете Урядовый курьер.

Цель временного порядка – не только регламентировать правила растаможки авто из Европы, но и минимизировать злоупотребления на таможне, которые тормозят процесс легализации нерастаможенных авто.

Дабы все желающие могли ознакомиться с Временным порядком, публикуем документ полностью на языке оригинала.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2018 р. № 1077

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
виконання митних формальностей під час здійснення
митного оформлення транспортних засобів для
їх вільного обігу на митній території України

1. Тимчасовий порядок визначає механізм виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД та ввезені громадянами на митну територію України в період з 1 січня 2015 р. до 25 листопада 2018 р., а також:

1) перебувають у митному режимі тимчасового ввезення або транзиту, поміщення в який здійснювалося шляхом вчинення дій, усного декларування або декларування з використанням іншого документа, ніж митна декларація, на бланку єдиного адміністративного документа;

2) перебували у митному режимі тимчасового ввезення або транзиту, були вивезені за межі митної території України після 25 листопада 2018 р. та ввезені повторно.

2. Митне оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України здійснюється в порядку, передбаченому законодавством, з особливостями, визначеними цим Тимчасовим порядком.

3. Митне оформлення транспортних засобів здійснюється будь-яким органом доходів і зборів на всій митній території України з пред’явленням їх такому органу.

Керівником митниці визначаються структурні підрозділи, уповноважені на здійснення митного оформлення транспортних засобів. Інформація про такі підрозділи митного оформлення розміщується на офіційному сайті ДФС та відповідної митниці ДФС.

4. Декларантом транспортного засобу має право виступати фізична особа — резидент, яка є власником такого транспортного засобу або уповноважена розпоряджатися ним. Від імені фізичної особи — резидента декларування транспортного засобу може здійснювати митний брокер.

5. Для митного оформлення транспортного засобу органу доходів і зборів подається електронна митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа, заповнена у звичайному порядку відповідно до статті 258 Митного кодексу України.

6. Разом з електронною митною декларацією органу доходів і зборів подаються рахунок або інший документ, що підтверджує вартість транспортного засобу, реєстраційний документ на транспортний засіб, виданий реєстраційним органом країни реєстрації, та документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб або право розпоряджатися та декларувати такий транспортний засіб для вільного обігу на митній території України.

Відомості про документи, визначені частиною третьою статті 335 Митного кодексу України, зазначаються декларантом або уповноваженою ним особою у встановленому порядку в митній декларації.

7. Для цілей оподаткування транспортних засобів застосовується фактурна вартість цих транспортних засобів.

Використані громадянами відомості повинні бути об’єктивними, піддаватися обчисленню та підтверджуватися документально.

8. Документами, що можуть подаватися для підтвердження заявленої фактурної вартості транспортних засобів, є:

1) договір купівлі-продажу або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності;

2) рахунок-фактура (інвойс);

3) банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного транспортного засобу;

4) інші платіжні документи, що підтверджують вартість оцінюваного транспортного засобу та містять реквізити, необхідні для ідентифікації такого транспортного засобу;

5) договір (угода, контракт) із третіми особами, пов’язаний з договором (угодою, контрактом) про поставку транспортного засобу;

6) рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом);

7) каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) продавця транспортного засобу;

8) копія митної декларації країни експорту;

9) висновки про якісні та вартісні характеристики транспортного засобу, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, про вартість транспортного засобу;

10) довідкова інформація щодо вартості у країні експорту транспортних засобів, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним транспортним засобам, з вирахуванням із такої вартості сум податків, що підлягають поверненню у країні експорту у зв’язку з вивезенням (експортом) таких транспортних засобів.

9. Рішення про проведення перевірки достовірності заявленої фактурної вартості транспортних засобів приймається органом доходів і зборів на підставі результатів застосування системи управління ризиками.

Для перевірки достовірності заявленої фактурної вартості транспортного засобу орган доходів і зборів використовує індикатор ризику, значення якого для кожного транспортного засобу встановлюється окремо на рівні нижньої межі діапазону вартості транспортних засобів, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваному транспортному засобу в країні експорту, з вирахуванням із такої вартості сум податків, що підлягають поверненню у країні експорту у зв’язку з вивезенням (експортом) таких транспортних засобів.

Під час встановлення значення індикатора ризику використовується інформація спеціалізованих видань та/або інформаційних ресурсів, які містять відомості про ціни, сформовані у відповідному регіоні світового ринку, з урахуванням марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального та фактичного пробігу оцінюваного транспортного засобу.

Якщо заявлена фактурна вартість оцінюваного транспортного засобу є меншою від встановленого індикатора ризику для такого транспортного засобу, проводиться перевірка достовірності заявленої фактурної вартості такого транспортного засобу.

10. Під час проведення перевірки достовірності заявленої фактурної вартості транспортного засобу орган доходів і зборів додатково використовує такі джерела інформації:
спеціалізовані програмно-інформаційні комплекси Єдиної автоматизованої інформаційної системи ДФС;
цінову інформацію, отриману в рамках домовленостей, укладених між ДФС та об’єднаннями імпортерів та виробників.

У разі коли заявлена фактурна вартість оцінюваного транспортного засобу не підтверджується такими джерелами інформації, орган доходів і зборів повідомляє особі, яка декларує транспортний засіб, про можливість доведення достовірності заявленої фактурної вартості транспортного засобу шляхом подання інформації із спеціалізованих видань та/або інформаційних ресурсів, які містять відомості про ціни, сформовані у відповідному регіоні світового ринку, або висновку про якісні та вартісні характеристики транспортного засобу, підготовленого спеціалізованими експертними організаціями, що мають відповідні повноваження згідно із законодавством.

Якщо орган доходів і зборів може аргументовано довести недостовірність заявленої фактурної вартості оцінюваного транспортного засобу відповідно до поданих особою, яка декларує транспортний засіб, інформації та документів, орган доходів і зборів відмовляє у митному оформленні такого транспортного засобу за заявленою фактурною вартістю.

У разі відмови у митному оформленні транспортного засобу за заявленою фактурною вартістю орган доходів і зборів приймає рішення про коригування заявленої вартості та невідкладно в установленому порядку видає рішення про відмову, в якому зазначає причини відмови та наводить вичерпні роз’яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення транспортного засобу, зокрема скориговану вартість, розмір якої не може бути більшим нижньої межі діапазону вартості транспортних засобів, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваному транспортному засобу в країні експорту, з вирахуванням із такої вартості сум податків, що підлягають поверненню у країні експорту у зв’язку з вивезенням (експортом) таких транспортних засобів.

11. Сплата належних митних платежів, а також коштів у сумі, що дорівнює розміру п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, передбачених пунктом 93 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України під час здійснення митного оформлення транспортного засобу, покладається на декларанта або на особу, уповноважену на це декларантом. Зазначені митні платежі та кошти сплачуються згідно з електронною митною декларацією, за якою здійснюється декларування такого транспортного засобу у митний режим імпорту (випуск для вільного обігу).

Митне оформлення транспортного засобу, щодо якого не порушені строки та умови (вимоги) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, здійснюється без сплати до державного бюджету коштів, передбачених пунктом 93 розділу ХХI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України у сумі, що дорівнює розміру п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

12. Доставлення транспортного засобу в зону митного контролю здійснюється декларантом після подання електронної митної декларації та отримання від органу доходів і зборів повідомлення, надісланого з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів, із зазначенням дати та часу пред’явлення транспортного засобу органу доходів і зборів.

13. У разі коли після пред’явлення транспортного засобу органу доходів і зборів виконання митних формальностей не потребує перебування транспортного засобу в зоні митного контролю, орган доходів і зборів з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів надсилає декларанту повідомлення, що такий транспортний засіб може бути вивезений із зони митного контролю (місця митного оформлення).

14. Подання попередньої митної декларації для митного оформлення транспортних засобів, що перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, у митний режим імпорту (випуск для вільного обігу) не вимагається.

15. Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу після завершення митного оформлення транспортного засобу з використанням електронної митної декларації органом доходів і зборів не оформлюється та не видається.

16. Завершення у встановленому порядку митного оформлення транспортного засобу у митний режим імпорту (випуск для вільного обігу) та добровільна сплата декларантом до державного бюджету коштів у сумі, що дорівнює розміру п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, звільняє осіб, відповідальних за дотримання строків та умов (вимог) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, від адміністративної відповідальності, передбаченої статтями 470, 481 та 485 Митного кодексу України, за порушення митних правил стосовно випущеного для вільного обігу транспортного засобу, щодо якого не дотримані строки та умови (вимоги) митних режимів тимчасового ввезення або транзиту.

Также стоит привести важную ведержку по изменения в Порядке регистрации ТС:
_____________________
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2018 р. № 1077

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 1998 р. № 1388 і від 4 червня 2007 р. № 795

1. У Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388:

1) абзац третій пункту 7 викласти в такій редакції:

“Транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію України для особистого користування більш як на 30 діб, підлягають державній реєстрації в сервісних центрах МВС на строк, визначений відповідним органом доходів і зборів. Тимчасово ввезені транспортні засоби не можуть бути розкомплектовані на запасні частини, передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.”.

Источник: autocentre.ua

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.